Contender AB Miljöpolicy

Contender AB miljöpolicy

Vi tar ansvar för miljön

När vi på Contender AB genomför bygg-, håltagnings-, eller rivningsarbeten tar vi miljön på största allvar, och det har vi gjort sedan starten.

Vi startades som ett miljömedvetet företag som såg möjligheterna att förbättra bygg- och rivningsbranschens arbete med miljöfrågorna, både för arbetsmiljöns och naturens skull. 

Contender AB arbetar ansvarsfullt för miljön genom att:

  • Följa lagar och förordningar, och när det är möjligt överträffa deras krav.
  • Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
  • Använda miljöanpassade byggmaterial i största möjliga mån.
  • Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.
  • Material/produkter väljs enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.
  • Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
  • För regnskogens bevarande välja miljögodkända träslag.
  • Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.
  • I projekteringsstadiet optimeras materielleveranserna för att minimera spill och arbetskraft genom att exempelvis måttanpassa materialbeställningar.
  • Miljöarbetet på plats och från kontor ska följa det ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö som upprättats enligt, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

På Contender AB strävar efter att ständigt utvecklas och ge våra kunder den snabba och effektiva servicen som vi alltid gjort på nya innovativa sätt. Contenders mål är att bli det självklara valet för alla byggföretag i Stockholm när de skall anlita en byggfirma för bygg, håltagning eller rivning.

Över åren har vi haft många nöjda kunder och har bra referenser. Kontakta oss så berättar vi mer!

Utmanaren måste alltid vara bättre

Contender AB startades med visionen om att vi kunde genomföra rivning och håltagning på ett renare och mer dammfritt sätt än någon annan aktör på marknaden hade lyckats med innan, men vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners även på andra områden. 

Vi ser alltid till att hålla högsta möjliga kvalité, oavsett projektets storlek och prestigenivå. Vi vet att vårt kvalitétsarbete tål att granskas, så kontakta oss om ditt projekt så får du veta vad vi kan göra för dig.

CONTENDER AB

Bygg- Håltagning – Rivning -Stomkomplettering

Smidesvägen 10

171 41 Solna

Kontakt

VD Luie Godinez – 070-773 83 35

Följ oss på sociala medier!